Euroopan unionin (EU) 28 jäsenvaltion alueella arvioidaan olevan noin 11,9 miljoonaa maatilaa. Maatalous, metsätalous, kalatalous ja metsästys työllistävät noin 12,1 miljoonaa ihmistä. Valtioiden pinta-alasta noin 57 % on maaseutualueita, joilla elää 24 % väestöstä.

EU:n yhteinen maatalouspolitiikkaa (Common Agricultural Policy, CAP) on toteutettu vuodesta 1962 lähtien. Sen takoitus on edesauttaa viljelijöitä, muita maaseudun yrittäjiä ja koko ruokaketjua vastaamaan yli 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin. Yhteinen maatalouspolitiikka, jonka keskeisin toimintamuoto ovat maataloustuet ja maaseudun investointi- ja kehittämistuet, ohjaa vahvasti jäsenmaiden sisäistä päätöksentekoa.

CAP oli alun perin EU:n budjetin keskiössä kattaen 65-80 % koko budjetista. Vuoteen 2021 tultaessa EU:n muut toiminnot ovat kasvaneet ja CAP-rahoituksen osuus on pudonnut noin kolmasosaan.

CAP pyrkii kehittämään EU:n maataloustuotantoa tasapainoisella tavalla huomioiden ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin sekä edistäen maaseutualueiden elinvoimaisuutta. CAP:n päivitys on toteutettu vuosina 2020-2021 ja uusi ohjelma astuu voimaan vuoden 2023 alusta.

Lue lisää EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta täältä.