Project Description

Pirkanmaan maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen käytössä oleva maatalousmaa

Vuonna 2010 käytössä oleva maatalousmaa Pirkanmaalla oli 160917 hehtaaria. Vuonna 2019 vastaava luku oli 165320 hehtaaria. Keskimääräinen maatalousmaan koko tilalla vuonna 2010 oli 37 hehtaaria, kun taas vuonna 2019 se oli 45 hehtaaria.

Käytössä oleva maatalousmaa Pirkanmaalla:

maankäyttö, hehtaarit, infograafi

Pirkanmaan maatalousmaan keskimääräinen koko tilaa kohden:

maankäyttö, tilakoko, infograafi

 

 

Lähde:
SVT: Luonnonvarakeskus, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne, 2010 & 2019

Pirkanmaan maankäytön jakautuminen tuotannonaloittain:

 

Lähde:
SVT: Luonnonvarakeskus, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne, 2019