Project Description

EtusivuMateriaalit, Näkökulma, RuokamurrosSuljetusta kansainväliseen ruokajärjestelmään

Ruokajärjestelmän murrosta kuvailee Antti Luomala, ruokamurrokseen perehtynyt Ahlmanin projektipäällikkö.

Ruoantuotanto on jo mullistunut meidän elinaikanamme

Suomi siirtyi muiden mukana melko suljetusta ruokataloudesta osaksi kansainvälisiä ruokamarkkinoita parin sukupolven aikana. Tuotantoa mekanisoitiin ja tilakoko kasvoi nuorten muuttaessa kehittyviin kaupunkeihin teollisten työpaikkojen ja palveluiden perässä. Ruoantuotanto ja jalostustoiminta kotitalouksissa ja pientiloilla alkoivat vähentymään. Aiemmin kotona tai lähitilalla tehty valmistus ja jalostus ulkoistettiin markkinoille: ruoasta tuli elintarvikkeita, hyödyke muiden joukossa.

Ensimmäinen ruokamurros – ruokatalouden teollistuminen, kansainvälistyminen ja kaupallistuminen – ei tapahtunut tyhjiössä, vaan osana koko yhteiskunnan teollista siirtymää. Samaan aikaan myös ruokavaliot alkoivat kansainvälistymään ja ruokamenojen osuus keskivertokansalaisen kulutusmenoista laski noin kymmenesosaan. Ruokavalinnat muuttuivat myös yhä yksilöllisimmiksi ja ruokakunnan keskikoko puolittui neljässä vuosikymmenessä 1,9:ään. Jalostajat, suuryritykset ja vähittäiskauppa saivat ruokajärjestelmässä yhä vahvemman valta-aseman. Kuluttajien huomiosta kilpailtiin ensin hinnalla, helppoudella ja nautinnolla, lisääntyvästi myös vastuullisuudella sekä paikallisuus-, terveys- ja ympäristöarvoilla.

tilastokaava

Ensimmäisessä ruokamurroksessa korkeaan ruokaomavaraisuuteen perustuvat maaseutukulttuurit ja niiden ruokataloudet surkastuivat ja paikoin kuihtuivat kokonaan. Ruokaketjut pitenivät, kansainvälistyivät. Elintarvike- ja panosteollisuuden sekä vähittäiskaupan suuret toimijat korvasivat alueelliset, lyhyet ja melko suljetut ruokaketjut ja kotitarvetuotannon. Maanviljelijöistä tuli alkutuottajia – raaka-aineen valmistajia.

2020-luvun murrospaineet ovat täysin erilaisia

Tämän ajan ruokamurros ei tule olemaan saman kehityksen jatkumista. Aikamme haasteet eroavat tyystin siitä tilanteesta, jossa nykyisen ruokajärjestelmän ominaispiirteet muodostuivat.

Jatka lukemista teollisesta ruokajärjestelmästä ja sen haasteista.