2020-luku on verkostojen aikaa. Isot kysymykset, kuten kriisinkestävyys ja vihreä siirtymä, kannustavat monialaiseen yhteistyöhön.

Ruokasektorin verkostojen päätavoitteita Pirkanmaalla ovat

  1. Ruokajärjestelmän kestävyysmurrokseen vastaaminen
  2. Yritysten kehittyminen
  3. Lyhyiden ruokaketjujen vahvistaminen
  4. Jalostusasteen nostaminen.

Löydät tältä sivulta tarkemmat kuvaukset alan verkostoista sekä niiden tavoitteista ja toimintatavoista Pirkanmaalla.

Ruokafoorumin Tulevaisuusparlamentti

Pirkanmaan Ruokafoorumi

Ohjelmatyön verkosto ja strateginen pyöreän pöydän yhteistyö

Tulevaisuusparlamentti on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva strateginen yhteistyöryhmä, joka kokoaa Pirkanmaan tärkeitä ruokasektorin vaikuttajia saman pöydän ääreen.

Työryhmän tapaamisissa luodaan ruokajärjestelmästä strateginen tilannekuva, käydään vuoropuhelua ajankohtaisista teemoista ja tehdään linjauksia maakunnallisesta yhteistyöstä.

Parlamentin työn seurauksena syntyy selkeämpi yhteinen tilannekuva ja suunta ohjelmatyölle. Työnjako vahvistuu ja pirstaleisuus vähenee. Operatiivisten hankkeiden kehittämisryhmä Parasta Pirkanmaalta -verkostossa saa tulevaisuusparlamentilta tärkeitä signaaleja kehittämishankkeiden suuntaamiseksi.

Parlamentti toimii ELY-keskuksen ja maakuntaliiton keskeisenä työkaluna ja vaikuttamiskanavana ja sen työstä kerrotaan kootusti julkisilla areenoilla. Parlamentti voi ottaa kantaa ajankohtaisiin ruokasektorin ilmiöihin.

TULEVAISUUSPARLAMENTIN AJANKOHTAISIA

TAVOITTEET

Miksi Pirkanmaalla on oma Ruokafoorumin Tulevaisuusparlamentti?

PIRKANMAALLA

on yhteinen suunta ja tavoitteet ruokajärjestelmän kehittämiseksi; Pirkanmaan alueen ruoka-alan eri tahojen ääni tulee kuulluksi ja koordinoidusti mukaan ruokasektorin alueellisissa tavoitteissa ja toimenpiteiden toteutuksessa.

ruoka-alan toimijoiden yhteistyö ja työnjako vahvistuu; Päällekkäisyydet ja pirstaleisuus vähenee ohjelma- ja hanketyössä.

ELY-keskus ja maakuntaliitto hyödyntävät Ruokafoorumi-verkostoa luontaisena osana omaa kehittämistyötä

Hanketoimijoiden kehittämisryhmä

Parasta Pirkanmaalta

Yhteiskehittämisen verkosto. Hankkeiden toteuttajien operatiivinen koordinaatio ja yritysyhteistyö

Kehittämisryhmä on hanketoteuttajien ja kehittäjien verkosto, joka järjestää hanketreffejä ja teematilaisuuksia useita kertoja vuodessa.

Yhteis- ja vertaiskehittämisen verkostossa on kyse operatiivisesta projektipäällikkö-tason yhteistyöstä. Hankkeet ja niiden vetäjät tuodaan sisältöjen ja teemojen kautta toistensa tietoon. Etsitään yhteistyön paikkoja ja resurssien jakamista. Samalla varmistetaan päällekkäisyyksien minimointia ja keskustellaan uusien hankehakujen ajankohtaisista ideoista.

Parasta Pirkanmaalta, Antti Luomala, Eeva Ylinen

TAVOITTEET

Mitä hanketoteuttajien kehittämisryhmä tavoittelee?

Yhteis- ja vertaiskehittäminen

vahvistuu. Syntyy yhteistyömalleja ja yhteishankkeita sekä enemmän yhteisiä rahoitushakemuksia ja yritysryhmähankkeita

Aktivoidaan uusia tahoja mukaan hanke- ja ohjelmatyöhön

Ymmärrys toimijakentästä ja toimintaympäristöstä lisääntyy. Laajemman yhteistyön mahdollisuudet tunnistetaan.

Parasta Pirkanmaalta

RUOKAMURROSTA TEKEMÄSSÄ

Tulevaisuusparlamentin logot ja organisaatiot
PIRKANMAAN MAAKUNTAOHJELMA
MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
MAAKUNTAKAAVA
ELÄMÄÄ MAASTA -PODCAST

Käynnissä olevia hankkeita

vehnänkorret pellossa
RUOKASEKTORIN MAAKUNNALLINEN TAPAHTUMAKALENTERI
Parasta Pirkanmaalta, ruokasektori
Parasta Pirkanmaalta, ruokamurros

RUOKAFOORUMIN KICK-OFF 21.10.2020 AHLMANILLA

TILAA RUOKASEKTORIN UUTISKIRJEITÄ

Onko sinulla idea tai ehdotus? Kerro ajatuksiasi, anna palautetta: