Ladataan Tapahtumat

Maa- ja metsätalousministeriö, Motiva ja Kuntaliitto järjestävät kuntapäättäjille tilaisuuden, jossa avataan konkreettisin esimerkein, miten kunnan strategisiin tavoitteisiin kuten ilmastopäästöjen vähentämiseen, työllisyyteen ja aluetalouden kehittämiseen on pystytty vaikuttamaan elintarvikehankintoja ja ruokapalveluita koskevilla linjauksilla.

Luvassa on esimerkkejä eri puolilta Suomea muun muassa paikallisten tuotteiden lisäämisestä, innovatiivisesta tuotekehityksestä ja hankkeista, joilla on ollut positiivisia vaikutuksia niin palveluiden käyttäjiin kuin alueen yrityksiin ja yrittäjiin.

Tilaisuudessa saat eväitä hyvään päätöksentekoon sekä vaikuttamisen paikkojen ja reunaehtojen tunnistamiseen, joilla mahdollistetaan vastuulliset ruokahankinnat. Tilaisuus järjestetään Teams-etäyhteyksin.

Ilmoittaudu 13.02.2022 mennessä ja tutustu ohjelmaan tarkemmin täältä!