Hankkeen tehtävänä on kehittää ja edistää Pirkanmaan ruokasektorin ja ruokamatkailun toimintaa kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa kehittäjätahojen yhteistyön tiivistämistä, toiminnan yhtenäistämistä sekä yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa määrätietoista maakunnan eteenpäin viemistä. Toimintaympäristön ymmärrystä lisätään ja alan viestintää tehostetaan.

Hankkeella pyritään muodostamaan Pirkanmaan identiteetti ja vahvistamaan maakunnan imagoa ruoka- ja matkailumaakuntana. Pirkanmaalaiselle ruoalle ja ruokamatkailulle luodaan pohja mistä ponnistaa, ja johon voi nojata paitsi yleinen alueellinen kehittäminen, myös yksittäisten tuotteiden markkinointi.

Ruoantuotannon kestävyys, hiilensidonta ja muut ympäristökysymykset sekä aluetaloudellinen vaikuttavuus ovat viestinnän kärkenä. Hankkeen toteutuksen aikana kestävä ruokamurros -teemat ovat alkaneet vaikuttamaan toimintaympäristöön yhä enemmän.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.3.2019 – 30.6.2023 Ahlmanin koulun Säätiön toimesta. Hanke rahoitetaan 100 % EU:n maaseutuohjelmasta.

Parasta Pirkanmaalta

Lisätietoja

Riitta Niiranen

Projektipäällikkö, Ahlman

riitta.niiranen(a)ahlman.fi

Ehdotuksia tai kysyttävää?