Hanketoimijoiden kehittämisryhmä on alan yhteiskehittämisen verkosto vertaisoppimista ja operatiivista yhteistyötä varten

Kehittämisryhmä järjestää hanketreffejä ja teematilaisuuksia useita kertoja vuodessa. Lisäksi Parasta Pirkanmaalta -hanke on järjestänyt ryhmälle koulutuksia

Yhteis- ja vertaiskehittämisen verkostossa on kyse operatiivisesta ”projektipäällikkö-tason” yhteistyöstä. Hankkeet ja niiden vetäjät tuodaan sisältöjen ja teemojen kautta toistensa tietoon. Etsitään yhteistyön paikkoja ja resurssien jakamista. Samalla varmistetaan päällekkäisyyksien minimointia ja keskustellaan uusien hankehakujen ajankohtaisista ideoista.

Parasta Pirkanmaalta

Kehittämisryhmän tavoitteita

Parasta Pirkanmaalta, Antti Luomala, Eeva Ylinen

Yhteis- ja vertaiskehittäminen vahvistuu.

Syntyy yhteistyömalleja ja yhteishankkeita sekä enemmän yhteisiä rahoitushakemuksia ja yritysryhmähankkeita

Aktivoidaan uusia tahoja mukaan hanke- ja ohjelmatyöhön

Ymmärrys toimijakentästä ja toimintaympäristöstä lisääntyy.

Laajemman yhteistyön mahdollisuudet tunnistetaan.

Parasta Pirkanmaalta

RUOKAMURROSTA TEKEMÄSSÄ

Tulevaisuusparlamentin logot ja organisaatiot
RUOKASEKTORIN MAAKUNNALLINEN TAPAHTUMAKALENTERI
Parasta Pirkanmaalta, ruokasektori
Parasta Pirkanmaalta, ruokamurros

Onko sinulla idea tai ehdotus? Kerro ajatuksiasi, anna palautetta:

  Tilaa uutiskirje

  uutiskirje

  Tietoa Pirkanmaan ruokasektorista

  Pirkanmaa

  Ruokasektorin toimintaympäristö

  toimintaympäristö

  Ruokasektorin verkostot

  verkostot ja kehittäjät

  Katso ajankohtaiset aiheet ja tapahtumat

  Ajankohtaista

  Seuraa somessa