Asiantuntijakirjoitukset, blogit, pamfletit, alustukset ym. ruokajärjestelmää kuvaavat näkökulmat tuovat oivalluksia ja lisäävät tietoa.

Näkökulmat voivat olla päällekkäisiä tai ristiriitaisia, tai yhteismitallisia. Ruokajärjestelmä on monitasoinen ja kompleksinen järjestelmä.