Ahlmanin vetämä Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -hanke käynnistyi syksyllä 2019. Hankkeessa muodostetaan pilottiryhmiä kehittämään tiettyjä ruokaketjuja, esim. lammastalous, suomenkarjan tuotteistaminen, suoramyyntiverkostot ja Pirkanmaan Osuuskaupan suoratoimitukset.

Pilotteihin voi osallistua ketjun maatilayritysten lisäksi myös muita alan yrityksiä, kuten jatkojalostajia, ravintoloita, tukkuja, teurastamoita tai vähittäiskauppoja. Kehittämistyö tapahtuu pääasiassa pienryhmien itsensä toteuttamana. Hanketyöntekijät ohjaavat pilottiryhmien tilaisuuksia ja kutsuvat paikalle tarvittavia asiantuntijoita. Mahdollisuuksia ja resursseja löytyy monenlaiseen kehittämiseen: suunta riippuu osallistujista.

Ahlmanin lisäksi hankkeessa on mukana kaksi Tampereen ammattikorkeakoulun opintolinjaa. TAMK:n tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat rakentaa pilottiryhmiä hyödyttäviä sovelluksia esim. tuotannonohjaukseen tai logistiikan ja varastoinnin tarpeisiin. Restonomiopiskelijat voivat esim. selvittää asiakkaiden toiveita ja osallistua uusien tuotteiden ja reseptien kehittämiseen. Opiskelijatyöt muodostuvat pilottiryhmien tarpeen pohjalta.

Hankkeen pienryhmille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua tuetuille opintomatkoille Suomessa tai Euroopassa. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus ja sen toiminta-aika jatkuu vuoden 2022 loppupuolelle. Ensimmäiset pienryhmäkokoontumiset järjestetään syyskaudella 2020 kesäkiireiden jälkeen. Kehitämme jatkuvasti myös etäosallistumismahdollisuuksia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Antti Luomala

050 408 6708

[email protected]