Ruokasektorin pienille yritykselle kehittämismahdollisuuksia

Ahlmanin vetämä Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -hanke käynnistyi syksyllä 2019.

Hankkeessa on muodostetu pilottiryhmiä kehittämään tiettyjä ruokaketjuja, kuten

 • lammasketju, sovelluskehitys
 • erikoisnautarotujen tuotekehitys
 • alkutuotannon suoramyyjien asiakasvuoropuhelu
 • suoramyyntiverkostot ja REKO-toiminta
 • alkuperätiedon kertominen Parasta Pirkanmaalta -alkuperämerkin pilotoinnilla
 • Pirkanmaan Osuuskaupan suoratoimitukset

Pilotteihin voi osallistua ketjun maatilayritysten lisäksi myös muita alan yrityksiä, kuten jatkojalostajia, ravintoloita, tukkuja, teurastamoita tai vähittäiskauppoja. Kehittämistyö tapahtuu pääasiassa pienryhmien itsensä toteuttamana. Hanketyöntekijät ohjaavat pilottiryhmien tilaisuuksia ja kutsuvat paikalle tarvittavia asiantuntijoita. Mahdollisuuksia ja resursseja löytyy monenlaiseen kehittämiseen: suunta riippuu osallistujista.

Ahlmanin lisäksi hankkeessa on mukana kaksi Tampereen ammattikorkeakoulun opintolinjaa. TAMKin tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat rakentaa pilottiryhmiä hyödyttäviä sovelluksia esim. tuotannonohjaukseen tai logistiikan ja varastoinnin tarpeisiin. Restonomiopiskelijat voivat esim. selvittää asiakkaiden toiveita ja osallistua uusien tuotteiden ja reseptien kehittämiseen. Opiskelijatyöt muodostuvat pilottiryhmien tarpeen pohjalta.

leipä ja kaksi hillopurkkia
ylämaankarja lehmä ja vasikka pellolla

Hankkeen pienryhmille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua tuetuille opintomatkoille Suomessa tai Euroopassa.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus ja sen toiminta-aika jatkuu vuoden 2023 kesään. Ensimmäiset pienryhmäkokoontumiset järjestettiin syyskaudella 2020 ja pilotit toimivat aktiivisesti vuosina 2021 ja 2022. Kehitämme jatkuvasti myös etäosallistumismahdollisuuksia.

Pientuottajat yhteistyöllä marketteihin

Hanke päättyy 2023: minkälaisia kehittämishankkeita ruokasektorille seuraavaksi?

  Projektipäällikkö

  riitta.niiranen(a)ahlman.fi
  0505 707 505