Ruokasektorin pienille yritykselle kehittämismahdollisuuksia

Ahlmanin vetämä Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -hanke käynnistyi syksyllä 2019.

Hankkeessa muodostetaan pilottiryhmiä kehittämään tiettyjä ruokaketjuja, kuten

Pilotteihin voi osallistua ketjun maatilayritysten lisäksi myös muita alan yrityksiä, kuten jatkojalostajia, ravintoloita, tukkuja, teurastamoita tai vähittäiskauppoja. Kehittämistyö tapahtuu pääasiassa pienryhmien itsensä toteuttamana. Hanketyöntekijät ohjaavat pilottiryhmien tilaisuuksia ja kutsuvat paikalle tarvittavia asiantuntijoita. Mahdollisuuksia ja resursseja löytyy monenlaiseen kehittämiseen: suunta riippuu osallistujista.

Ahlmanin lisäksi hankkeessa on mukana kaksi Tampereen ammattikorkeakoulun opintolinjaa. TAMKin tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat rakentaa pilottiryhmiä hyödyttäviä sovelluksia esim. tuotannonohjaukseen tai logistiikan ja varastoinnin tarpeisiin. Restonomiopiskelijat voivat esim. selvittää asiakkaiden toiveita ja osallistua uusien tuotteiden ja reseptien kehittämiseen. Opiskelijatyöt muodostuvat pilottiryhmien tarpeen pohjalta.

leipä ja kaksi hillopurkkia
ylämaankarja lehmä ja vasikka pellolla

Hankkeen pienryhmille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua tuetuille opintomatkoille Suomessa tai Euroopassa.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus ja sen toiminta-aika jatkuu vuoden 2022 loppupuolelle. Ensimmäiset pienryhmäkokoontumiset järjestettiin syyskaudella 2020 ja pilotit toimivat aktiivisesti vuoden 2021 ajan. Kehitämme jatkuvasti myös etäosallistumismahdollisuuksia.

Pilottien tietoja päivitetään parhaillaan (23.11.2021)

Pientuottajat yhteistyöllä marketteihin

Kysy lisää tai ehdota ideaa pilotiksi

    Projektipäällikkö

    Antti Luomala

    050 408 6708

    antti.luomala(a)ahlman.fi

    Asiantuntijaprofiili