EtusivuMateriaalitTilaisuuksien tallenteet

Täältä löydät koottuna kaikki Pirkanmaan Ruokafoorumin tilaisuuksien tallenteet.

Muutoksen mahdollisuudet maatiloilla 28.4.2022

Muutoksen mahdollisuudet maatiloilla on Baltic Sea Action Groupin ja AhlmanEdun yhteistyössä järjestämä webinaari.

Tilaisuuden aiheena on muutos kohti tulevaisuuden uudistavaa ruoantuotantoa. Aihetta käsitellään eri asiantuntijoiden avulla aina laajasta perspektiivistä kolmen maatilan omiin muutostarinoihin asti. Haluamme haastavina aikoina luoda viljelijöille toivoa sekä tuoda näkyväksi muutosta, joka on kaikkien saavutettavissa.

Uudistava viljely tuo hyötyjä paitsi viljelijöille, myös ympäristölle. Uudistava maatalous myös vähentää riippuvuutta ostopanoksista ja vahvistaa maatilojen resilienssiä. Lisäksi uudistava viljely tarjoaa konkreettisia ratkaisuja kansallisen huoltovarmuuden parantamiseen.

Tilaisuuden avaus, koulutuspäällikkö Soja Sädeharju, BSAG
Kaikki muuttuu? Kestävyysmurros Suomessa – Arto O. Salonen, professori Itä-Suomen yliopisto
Uudistava viljely tulevaisuutta tukemassa – koulutuspäällikkö Soja Sädeharju, BSAG
Lyhyet ruokaketjut ja maaperän ravintoverkko – projektipäällikkö Antti Luomala, AhlmanEdu

Muutoksen polkuja kohti uudistavaa ruoantuotantoa
Sirkku Puumala ja Patrick Nyström – Verkatakkilan tila, Vihti, Uusimaa
Melina Heimsch – PieniKylän biodynaaminen tila, Takkula, Uusimaa
Mari Alanen – Alasen tila, Nokia, Pirkanmaa

Webinaari on osa Pirkanmaan Ruokafoorumin dialogia ja Parasta Pirkanmaalta -hanketta, jota rahoittaa Maaseudun kehittämisrahasto.

Kaikki muuttuu? Kestävyysmurros Suomessa

Arto O. Salonen, professori Itä-Suomen yliopisto

Arton akateemisesti perusteellisessa mutta samalla kansantajuisessa puheenvuorossa tarkastellaan ruoantuotantoa ja yhteiskunnallista kestävyysmurrosta laajasti ja kokonaisvaltaisesti, konkreettisten esimerkkien ja tutkimustiedon valossa.

Globaalien haasteiden ja keskinäisriippuvuuksien lisäksi Arto käsittelee mm. huoltovarmuutta sekä lähiruoan ja myrkyttömän ruoan merkitystä tulevaisuudelle. Havainnollistetaanpa samalla myös raviolin uskomatonta matkaa suomalaisen kuluttajan ostoskassiin.

Tallenteen alussa Baltic Sea Action Groupin Soja Sädeharjun alkusanat.

Uudistava viljely tulevaisuutta tukemassa

Soja Sädeharju, koulutuspäällikkö BSAG

Miten viljelijät voivat siirtyä pienin askelin kohti aidosti uudistavaa viljelyä? Mikä on Carbon Action -alusta? Soja kertoo esityksessään uudistavan maatalouden perusperiaatteet ja korostaa viljelijää ratkaisijana. Uudistavan viljelyn moninaisten taloudellisten, inhimillisten ja ekologisten hyötyjen lisäksi pohditaan myös uudistavaan muutokseen kannustavia ajattelutapoja. Jatkuvan, hallitun uudistamisen polku maatilayrityksissä ja pelloilla on mahdollista.

Lyhyet ruokaketjut ja maaperän ravintoverkko

Antti Luomala, projektipäällikkö AhlmanEdu

Maaperän ravintoverkon oivaltaminen on hidas vallankumous, joka etenee osana laajempaa vihreää siirtymää. AhlmanEdun Antti Luomala kuvailee puheenvuorossaan ravintoverkon merkitystä ja siirtymää kemiallisesta maataloudesta kohti biologiaan ja luonnon prosesseihin perustuvaa maanhoitoa. Myös lyhyiden ruokaketjujen kautta voi useille maatilayrityksille löytyä uutta kasvua toimintaympäristön muuttuessa ja paikallisen ruoantuotannon merkityksen korostuessa.

Verkatakkilan tilan muutospolku

Sirkku Puumala ja Patrick Nyström – Verkatakkilan tila, Vihti

Joskus piiriojien ja laskuaukkojen avaaminen voi avata polun maaperän kasvukunnon parantamiseen. Verkatakkilan tarinassa taloudelliset mietinnät ja omien toimintatapojen rohkea pohdinta johtivat uudistavan menetelmien käyttöönottoon kokeilujen kautta. Juurisyiden korjaaminen on avain kestävään muutokseen. Se ei onnistu ilman ajattelutapojen muuttumista.

PieniKylän kasvutarina

Melina Heimsch – PieniKylän biodynaaminen tila, Takkula

PieniKylän tarina Nuuksion kansallispuiston kupeessa on esimerkki siitä, miten maatilayritys voi kasvaa kannattavasti myös monimuotoistumalla ja soveltamalla luonnonmukaisia maanhoidon periaatteita, tilan sisäisiä ravinnekiertoja ja hyödyntämällä eläinten monihyötyisyyttä.

Lampaat, kanat, ankat, mehiläiset, puutarhatuotanto, metsätalous ja peltoviljely ovat kaikki löytäneet oman paikkansa Pienikylän perhetilalla seitsemän vuoden aikana. Luonto luo Melinan mukaan oman tasapainonsa, kun malttaa odottaa.

Alasen tilan muutospolku

Mari Alanen – Alasen tila, Nokia

Korkeatuottoisen lypsytilan uudistuminen on sisältänyt investointeja rakennuskantaan ja teknologiaan sekä monenlaista kustannustehokkuuden etsintää markkinatilanteen muuttuessa. Marin mukaan asenne ja avoimuus ratkaisee. Muilta on myös opittu paljon pienryhmiin osallistumalla.

Jatkuva eläinten hyvinvointiin panostaminen on sävyttänyt Alasen tilan kehittymistä koko ajan. Ihmisten jaksamisen ja rajojen pohdinta on myös kuulunut uudistumispolkuun. Tila on siirtynyt luomutuotantoon 2020 ja laidunnusta on alettu myös harjoittelemaan.

Ruokafoorumin käynnistystilaisuus 2020

Ruokafoorumin käynnistystilaisuudessa 21.10.2020 Ahlmanilla esiteltiin Pirkanmaan ruokajärjestelmän tilannekuvaa ja kuultiin näkemyksiä ruokatalouden tulevaisuudesta.

Katso tilaisuuden tallenteet täältä.