Lyhyt arvio: Jos teet ruoan parissa töitä, tämä elokuva on katsottava.

Kestävä ruokajärjestelmä laidunnuksen, monilajisuuden, kompostin ja kasvipeitteisyyden avulla?

Netflixissä elokuussa julkaistun Kiss the Ground –dokumenttielokuvan mukaan maatalouden toimintatapojen on muututtava perusteellisesti ja muutos mahdollistaa massiivisen hiilensidonnan maaperään ja riittää käytännössä yksinään ratkaisemaan globaalin hiilensidonnan tarpeen. Positiivisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia tihkuva dokumentti esittelee ensin maaperän karmivan globaalin tilan: nykyisellä tuotantotavalla viljava maaperä on kulutettu loppuun 60 vuodessa. Uudistavien, tai regeneratiivisen tuotantotavan laajeneminen on kuitenkin jo alkanut.

Kiss the Ground (Netflix): Maaperän ja kasvien maanalaisten osien hiilensidontakyky on massiivinen

Dokumentin mukaan maaperä pystyy sitomaan reilusti enemmän hiiltä kuin ilmakehä ja kasvien maanpäälliset osat yhteensä. Saman on Suomessa nostanut esiin Carbon Action -hanke. Maaperän biologisen elämän rikastaminen on muutoksen avain. Olemme rakentaneet maaperää heikentäviä ruoantuotantotapoja ja niistä on luovuttava. Kestävät toimintatavat eivät tarvitse mitään tulevaisuuden teknologiaa ja uskonhyppyjä. Kaikki tieto ja taito on jo olemassa. Meidän on opittava enemmän matkimaan luontoa, ei etäännyttävä siitä kehittämällä yhä monimutkaisempia tuotantoketjuja vaativaa teknologiaa.

Dokumentissa nostetaan esiin ja selitetään – kemiallisen lannoituksen ja kasvinsuojelun alasajon ohella – regeneratiivisen maatalouden neljä peruspilaria, jotka toimivat kaikissa mittakaavoissa:

  1. Kasvipeitteisyyden ylläpito
  2. Maanmuokkauksen minimointi
  3. Monivuotiset kasvit ja puut
  4. Laidunkierto (kompostilanta)

Huomionarvoista dokumentissa on se, että eläinten merkitys kestävillä maatilaekosysteemeille on huomioitu. Eläintaloudesta luopuminen ei olekaan avain kestävään ruokajärjestelmään, vaan eläinten älykäs sijoittaminen oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Eläinoikeusnäkökulmastakin kestävä laidunnus osana monilajista maatilaekosysteemiä lienee mieluisampi vaihtoehto kuin tuotantoeläinten keskittäminen feed-lotteihin.

Suomessa ollaan menossa osin oikeaan suuntaan

Monet suomalaisen maataloussektorin ja EU:n maatalouspolitiikan toimenpiteet ovat dokumentin esittelemän uudistavan maatalouden näkökulmasta oikeansuuntaisia, mutta kehitys ei taida ihan vielä ohjata tähän suuntaan. Elävän maaperän rooli ymmärretään monissa piireissä, kuten Carbon Action -verkostossa, Holistic Management -menetelmissä ja biodynamiikassa. Pirkanmaan Ruokafoorumin esimerkkitiloille uudistava maatalous on vahva toiminnan perusta.

Matkaa ja työtä riittää suurelle joukolle. Kiss the Ground -dokumentti inspiroi varmasti monia aloittamaan ja jatkamaan työtään kestävän ruokajärjestelmän rakentamiseksi. Jos dokumentti on yhtään oikeansuuntainen, on uudistava maatalous tärkein yksittäinen toivotun kestävän ruokajärjestelmän peruskivi.