FUSILLI / Ahlman
FUSILLI / EU-komissio
Tulossa Fusilli.fi
Tulossa fusilli.com

Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation (FUSILLI) -hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa kestäviä ja ekologisia ratkaisuja kaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden ruokajärjestelmiin, sekä edistää näitä arvoja tukevaa alueellista ruokapolitiikkaa.

Tampereen lisäksi hankkeessa on mukana yhteensä 11 kaupunkia Espanjasta, Turkista, Norjasta, Tanskasta, Italiasta, Portugalista, Luxemburgista, Kroatiasta, Ukrainasta ja Kreikasta. FUSILLI osallistaa nämä kaupungit verkostoitumaan yhteistyöhön tiedon ja käytänteiden jakamiseen.

Verkostoitumisen alustoina toimivat jokaisen 12 kaupungin omat Living Labit, joissa suunnitellaan ja toteutetaan kestäviä uudistuksia ruokaketjun eri osa-alueille, kuten ruoantuotannolle, jakelulle, logistiikalle, kulutukselle ja ruokahävikille. Living Labien kautta pyritään vaikuttamaan myös alueelliseen hallintoon ruokajärjestelmien kestävyyden näkökulmasta.

Nelivuotisen hankkeen rahoittaa EU:n H2020 -rahoitus. Suomesta hankkeessa ovat mukana Ahlman, Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Ekokumppanit Oy.

Kansainvälinen kaupunkiviljelyhanke kehittää kestävää ruokajärjestelmää myös Tampereen seudulla

Lisää hankkeesta:

Ahlman/paja

Fusilli.fi (verkkosivut avataan keväällä 2021)

Fusilli.com (verkkosivut avataan keväällä 2021)

Euroopan komissio (EN)

Lue lisää FUSILLI:sta:

Euroopan komissio (EN)

Ahlman/paja

Fusilli.fi (verkkosivut avataan keväällä 2021)

Fusilli.com (verkkosivut avataan keväällä 2021)

fostering the urban food system transformation through innovative living labs implementation
Takaisin materiaalit-sivulle