EtusivuMateriaalit, Pirkanmaa, Ruokamurros, TiekarttaHiilineutraali Pirkanmaa
Takaisin materiaalit-sivulle

Tiekartan löydät tästä linkistä.

Pirkanmaa on sitoutunut täyttämään Suomen ympäristökeskuksen hiilineutraaleille kunnille ja maakunnille asettamat päästövähennystavoitteet ja kriteerit. Pirkanmaalla tavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Päästöjä verrataan vuoden 2007 tasoon. Lisätietoa Pirkanmaan päästöistä löydät tästä linkistä.

Suurin osa kunnista on mukana kuntien HINKU (Hiilineutraali maakunta tai kunta) -ilmastoverkostossa. Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 – tiekartta on valmisteltu Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa, ja siinä hahmotetaan strateginen kuva ja luodaan kokonaiskattaus maakunnan päästövähennysteemoihin ja -toimenpiteisiin.

Pirkanmaan päästövähennysten pääteemat ovat:

  1. Liikenne ja liikkuminen
  2. Energiantuotanto ja energiatehokkuus
  3. Yhdyskuntarakenne ja rakentaminen
  4. Elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut
  5. Maa- ja metsätalous
  6. Hiilinielut ja kompensointi

Maa- ja metsätalouden hiilineutraaliustyön tausta-aineistona käytettiin Parasta Pirkanmaalta -hankkeen tuottamaa asiantuntijalausuntoa.

Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta kokoaa maakunnallisesti yhteen alueen toimijoiden, kuntien ja Tampereen kaupunkiseudun hiilineutraaliustyötä. Se on kuin työkalupakki, joka tunnistaa sekä kunta- että maakuntatason toimia. Kunnat ja muut maakunnan toimijat voivat poimia tiekartasta ilmastotoimenpiteitä ja soveltaa niitä osaksi omaa ilmastotyötään. Tiekartan vaikuttavuus syntyy yhteisen päämäärän tavoittelusta. Kyse on matkasta kohti hiilineutraaliutta, jonka oppaana tiekartta toimii.

Tiekartan löydät tästä linkistä.

Lähdeaineisto: Pirkanmaan liitto

Toimittanut: Jenni Arjoranta