Pirkanmaan maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen käytössä oleva maatalousmaa

Vuonna 2010 käytössä oleva maatalousmaa Pirkanmaalla oli 160917 hehtaaria. Vuonna 2019 vastaava luku oli 165320 hehtaaria. Keskimääräinen maatalousmaan koko tilalla vuonna 2010 oli 37 hehtaaria, kun taas vuonna 2019 se oli 45 hehtaaria.

Käytössä oleva maatalousmaa Pirkanmaalla:

maankäyttö, hehtaarit, infograafi, Parasta Pirkanmaalta

Pirkanmaan maatalousmaan keskimääräinen koko tilaa kohden:

maankäyttö, tilakoko, infograafi, Parasta Pirkanmaalta

Lähde:
SVT: Luonnonvarakeskus, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne, 2010 & 2019

Pirkanmaan maankäytön jakautuminen tuotannonaloittain:

maankäytön jakautuminen Pirkanmaalla

Lähde:
SVT: Luonnonvarakeskus, Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne, 2019

Maatilayritysten lukumäärä Pirkanmaalla 2004 vs. 2017 tilakoon mukaan

Viljelijöiden ikäjakauma , Parasta Pirkanmaalta

Lähde: Tilastokeskus PxWeb 2019

Viljelijät Pirkanmaalla ikäryhmittäin

Viljelijöiden ikäjakauma , Parasta Pirkanmaalta