EtusivuMateriaalit, Ruokamurros, TutkimusThe Future is Now
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n maailmanlaajuinen kestävän kehityksen raportti

Raportin ovat koostaneet 15 eri tieteenalojen asiantuntijaa. Raportti se kartoittaa, seuraa ja arvioi kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä.

Raportissa tuodaan esiin uusinta tietämystä kestävän kehityksen muutoksista etenkin aloilla, joilla nopea muutos on mahdollinen. Raportti ei ole vain tuote vaan myös prosessi, jolla lisätään tieteen, hallitusten, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välistä kansainvälistä yhteistyötä. Tätä kautta voidaan tunnistaa ja toteuttaa konkreettisia, näyttöön perustuvia kestävän kehityksen muutospolkuja.

Lataa ja tutustu raporttiin täältä.

Ruokajärjestelmän murros YK:n mukaan

Raportissa korostetaan sekä tieteen ja teknologian merkitystä että ”agroekologisen” ajattelutavan muutoksia (raportin sivu 15-16):

”Maataloustuotanto on teollisessa ruokajärjestelmässä vahvasti riippuvaista kemiallisista lannoitepanoksista ja kasvinsuojeluaineista. Tämän vuoksi teknisiä innovaatioita ruoantuotannossa tarvitaan siirryttäessä ympäristöystävällisempiin ja terveempiin tuotantotapoihin. Teknologiat eivät yksin riitä ruokamurrokseen. Tarvitaan myös muutoksia ruokakulttuureissa, hallinnossa ja instituutioissa. Tavoitteena on mahdollistaa oikeudenmukainen terveen ja ravitsevan ruoan saanti sekä edistää viljely- ja tuotantotapoja, joka perustuvat hyväksi todettuihin agroekologisiin perinteisiin ja paikalliseen kulttuuriin. Ruoantuotannon tulee nojata pieniin ja keskisuuriin maatiloihin, jotka kykevät monimuotoiseen tuotantoon ja sopeutumaan paikallisiin olosuhteisiin.”

Tieteen vahva rooli tavoitteiden saavuttamisessa

Raportissa korostetaan tieteen korvaamatonta roolia nälänhädän lopettamisessa, ilmastonmuutoksen torjunnassa, eriarvoisuuden vähentämisessä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen nopeuttamisessa. Siinä nostetaan esiin kuusi tärkeää näkökulmaa kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalle:

  • Ihmisten hyvinvointi ja jaksaminen
  • Kestävä ja oikeudenmukainen talous
  • Ruokajärjestelmät ja ravitsemustottumukset
  • Irtautuminen hiilivoimasta
  • Urbaanien ja peri-urbaanien alueiden kehitys
  • Globaali ympäristö

Lataa ja tutustu raporttiin täältä.