Suomalainen Carbon Action -alusta tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi alustalla edistetään ilmastonmuutosta hillitsevien ja maan kasvukuntoa parantavien regeneratiivisten viljelytoimenpiteiden käyttöönottoa.

Carbon Action on Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kokoama ja Sitran käynnistysrahoituksella vuonna 2017 aloitettu pilotti, jonka tutkimusyhteistyöstä vastaa Ilmatieteen laitos. Pilotin kokonaisuudesta sekä yritys- ja viljelijäyhteistyöstä vastaa BSAG. Carbon Action -pilotista on kasvanut Suomen merkittävin uudistavan viljelyn yhteistyöalusta, johon lukeutuu useita hankkeita, rahoittajia, viljelijöitä, neuvojia, tutkijoita ja yrityksiä. Alustalle on perustettu mm. Uudistavan Viljelyn e-Opisto, jossa viljelijät voivat oppia maan kasvukunnosta ja siitä, miten kokonaisvaltaisella tilanpidolla parannetaan kannattavuutta ja ympäristön tilaa.

Carbon Action -alustan päätavoite on tähdätä monihyötyisyyteen: maan parempaan kasvukuntoon, lisääntyvään luonnon monimuotoisuuteen ja resilienssiin, ilmastonmuutoksen hillintään ja päästöjen vähentämiseen vesistöihin ja Itämereen.

Carbon Action -alusta kattaa koko kentän:

-Käytännön viljelijöiden osallistuminen kehitystyöhön

-Korketasoinen tieteellinen tutkimus

-Yritysyhteistyö

-Viestintä, koulutus ja vaikuttaminen

Tutustu Carbon Action -alustaan täältä.