Just Food -logo, violetti pallo, valkoisella Just, vihreällä Food, reilu, kestävä ja ilmastoviisas ruokajärjestelmä

Reilu ruokamurros (JUST FOOD) on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, jolla autetaan tekemään matkasta kohti kestävää ja ilmastoviisasta ruokajärjestelmää mahdollisimman reilu ja hyväksyttävä.

Tähän asti meiltä ovat puuttuneet käsitteet keskustella reilusta ruokamurroksesta, keinot arvioida sen oikeudenmukaisuutta, käytännön ratkaisut sekä ymmärrys politiikkatoimista murroksen ohjaamiseen reiluun ja kaikille hyväksyttävään suuntaan. Reilu ruokamurros -hanke vastaa näihin tiedontarpeisiin.

Poikkitieteisessä ja suuren toimijajoukon kytkevässä hankkeessa selvitetään:

  • Mitä tarkoittaa reilu ruokamurros?
  • Miten sitä voidaan edistää käytännössä?
  • Millaiset politiikkatoimet vauhdittaisivat harppausta kohti reilua ruokamurrosta?

Hanketta tehdään vuorovaikutuksessa ruokajärjestelmän toimijoiden
kanssa. Tapaustutkimukset, keskustelutilaisuudet, seminaarit, uutiskirjeet
ja sosiaalinen media sekä keräävät että kanavoivat tietoa.

Just Food -hankkeen verkkosivut