EtusivuMateriaalit, Ruokamurros, TiekarttaMaaseutupoliittisen kokonaisohjelman strategia 2021-2027

Strategia maaseutupoliittiselle kokonaisohjelmalle

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) linjaa kansallisen maaseutupolitiikan toteutusta ja sen kehittämistä valtioneuvoston sille asettamien tehtävien puitteissa. MANE on laatinut strategian pohjaksi seuraavalle maaseutupoliittiselle kokonaisohjelmalle (2021-2027), joka on käynyt kommenttikierroksella vuoden 2021 keväällä.

Strategian lähtökohdaksi nostettiin kestävyysmurros. Alla on ote strategian alkusanoista.

[Kestävyysmurros] tulee muuttamaan rakenteita ja toimintoja yhteiskunnassa ja taloudessa perustavalla tavalla. Maaseutupolitiikassa on hahmotettava, mitä kestävyysmurros tarkoittaa maaseudulle, mitä uusia mahdollisuuksia se avaa, ja millaista politiikkaa se edellyttää.

Lue strategia täältä.

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on kansallisen maaseutupolitiikan toimintaohjelma, jota toteutetaan MANEn johdolla erityisesti maaseutupolitiikan sihteeristön, verkostojen ja valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta, ja yhteistyössä maaseutupolitiikan sidosryhmien kanssa.

Vuosien 2021-2027 ohjelma avaa, millaista kansallista maaseutupolitiikkaa tämän hetkiset kehityskulut edellyttävät. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet uudistuvan maaseudun kehittämiseen.

Lue aiheesta lisää Maaseutupolitiikan neuvoston verkkosivuilta.

aita heinäseipäistä ja peltomaisema