Vuonna 2015 käynnistetty MILAN URBAN FOOD POLICY PACT on maailmanlaajuisesti tunnustettu kaupunkien sitoumus kestävästä ruoasta.

Sitoumuksen allekirjoittaneet lupaavat ”kehittää kestäviä ruokajärjestelmiä, jotka ovat osallistavia, joustavia, turvallisia ja monimuotoisia, sekä tarjoavat terveellistä ja riittävän edullista ruokaa kaikille. Tällainen ruokajärjestelmä perustuu ihmisoikeuksiin ja viitekehykseen, joka minimoi hävikin, suojelee monimuotoisuuttaa ja auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja vähentämään sen vaikutuksia.”

Sitoumuksen tehneitä kaupunkeja on satoja ja niitä löytyy kaikilta mantereilta. Katso tuore tilanne täältä.

Milanon sitoumuksen päätavoite on ”tukea kaupunkeja, jotka haluavat kehittää kestävämpiä urbaaneja ruokajärjestelmiä kaupunkien välisen yhteistyön kautta ja oppien jakamisella.”

Milanon sitoumuksen allekirjoittaneita kaupunkeja joulukuussa 2021

Vuosina 2021-2024 Tampereella toimiva Fusilli-hanke on esimerkki Milanon sitoumuksen hengen mukaisesta toiminnasta.