Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on huolissaan kausityöntekijöiden saamisesta maa- ja puutarhatiloille tänä keväänä. Ulkomailta saapuvien kausityöntekijöiden maahan saaminen on vaarassa koronaviruksen leviämisen johdosta. Tämä uhkaa maaseudun yritysten toimintakykyä ja kotimaista alkutuotantoa. Kausityövoiman tarve on yli 16 000 kausityöntekijää. Ratkaisuksi ongelmiin MTK ehdottaa hallitukselle sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen liittyviä uudistuksia että kotimaisen työvoiman käyttöä helpottavia uudistuksia.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) toteaa Uusisuomen haastattelussa, että lomautettavien suomalaisten on syytä hakeutua töihin Suomen maatiloille ja puutarhoille. Niin Leppä kuin työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoivat vakavasta huolesta, joka liittyy tilojen ja puutarhojen kausityövoimaan Suomessa, kun tavallisesti ulkomailta Suomeen tullut työvoima ei nyt pääse tavalliseen tapaan Suomeen rajasulkujen takia. Haatainen ja Leppä ovat ”erittäin tietoisia” maatilojen hädästä. Haatainen kertoo lukemattomista huolestuneista kyselyistä, jotka liittyvät ulkomaisen työvoiman saantiin. Haataisen mukaan erityisesti kausityöntekijöiden saanti marjatiloille ja maatalouteen huolestuttaa.

Ratkaisuja työvoiman maahantuloon haetaan TE-ministeriön asettamassa työryhmässä, joka kokoontuu tällä hetkellä päivittäin.

ohrapelto Pekka Terhemaa