Kunnianhimoiset tavoitteet ruokajärjestelmän uudistamisesta jäävät Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrkin Niemen mukaan lähinnä kansallisten päättäjien kannettavaksi.

Niemen tuoreen kirjoituksen mukaan ”Ministerineuvoston viimeviikkoista päätöstä ei voi kuitenkaan parhaalla tahdollakaan kutsua erityisen kunniahimoiseksi ilmasto- ja ympäristöasioissa. Uusi CAP kun ei esitetyssä muodossaan sisällä riittäviä työkaluja esimerkiksi maatalouden ilmastopäästöjen kääntämiseksi merkittävään laskuun EU:ssa. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet eivät ole ensinnäkään selkeästi määriteltyjä, eivätkä mitattaviksi tavoitteiksi muunnettavia. Näin ollen jää epäselväksi, kuinka komissio aikoo konkreettisesti arvioida politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuutta kussakin jäsenmaassa. Hyvin paljon jää sen varaan, että jäsenmaat asettavat riittävän kunniahimoiset tavoitteet kansallisissa strategiasuunnitelmissaan. CAP-uudistus ei kuitenkaan välttämättä mahdollista riittävää kansallista liikkumavaraa ja joustoa edes sellaiselle jäsenmaalle, jolla olisi halua leikata maatalouden ilmastopäästöjä tuntuvasti.”

Tämä uutinen ei maakunnallisessa ruokasektorin kehittämistyössä yllätä. Kehittämistyötä ja päätöksiä on osattava tehdä alueellisesti. Pirkanmaan Ruokafoorumille ja muille paikallisille kehittämisekosysteemeille on vahvaa tilausta.

EU:n hallintokoneiston mukautumiskyvyn varaan ei ruokamurrosta parane laskea.

Lue Niemen koko artikkeli täältä.