EtusivuMateriaalitHanke, Julkaisu, TiekarttaFood Market 2.0

Särkänniemen Kestävän matkailun hub -hankkeessa luotiin TAMK:in johdolla Food Market 2.0 konsepti alueen ruokapalveluiden kehittämiseksi. Konsepti on julkaistu hankkeen tiekartan yhteydessä. Särkänniemen ruokapalveluiden työstäminen jatkuu konseptin pohjalta Särkänniemi Oy:n, Visit Tampereen, Ahlmanin ja TAMK:in yhteistyössä.

Konseptikuvaus

”Food Market 2.0 pohjautuu rantaravintolakokonaisuuden ideointiin kauppahallityyppisenä kokonaisuutena ja sen taustalle luonnosteltuun palvelumalliin. Tavoite on tuoda kestävä lähiruoka vahvasti ja monipuolisesti osaksi Särkänniemen alueen ravintoloiden tarjontaa. Haasteena ovat lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmia, kysynnän ennustettavuus, sesongit ja volyymit, logistiset ketjut ja kustannukset. Ratkaisu haasteisiin on rakentaa alueen ravintolayritysten yhteistyöhön pohjautuva liiketoimintamalli, joka keskittyy lähiruoan yhteishankintaan ja logistiikkaan sekä resurssien jakamiseen.

Särkänniemeen muodostuva monipuolinen mutta samalla alueellisesti keskittynyt ravintolapalvelukokonaisuus tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Käytännössä Food Market 2.0 on ravintoloiden ja tuottajien välissä toimiva, alustatalouden malleja hyödyntävä lähitukkutoimija. Ensisijaisesti Food Market 2.0 palvelee uudistuvan Särkänniemen ravintolatoimijoita. Palvelua voidaan laajentaa alueen ulkopuolelle ja asiakkaina voivat olla myös lähialueen asukkaat ja taloyhtiöt.”

Särkänniemen kestävän matkailun tiekartan löydät täältä

Tiekartan julkaisu pdf-muodossa