Valtioneuvoston vuonna 2013 hyväksymä lähiruokaohjelma päivitettiin 2021

Lähiruokaohjelma on keskeinen Parasta Pirkanmaalta -hanketta ja Pirkanmaan Ruokafoorumin toimintaa tukeva tavoiteohjelma.

Ohjelman visio vuodelle 2025

”Kuluttajalähtöisesti ja kestävästi tuotettua lähiruokaa arvostetaan ja käytetään koko ruokajärjestelmässä ja se vahvistaa työllisyyttä sekä kehittää paikallistaloutta ja ruokakulttuuria.”

LATAA LÄHIRUOKAOHJELMA TÄÄLTÄ.

Ohjelma on hallituksen ruokapolitiikan tavoitteita tukeva ohjausväline. Ohjelma antaa lähiruuan edistämiselle tavoitteet vuoteen 2025, vuoteen 2023 ulottuvalle hallituskaudelle ja uudelle vuoteen 2027 ulottuvalle EU:n rahoituskaudelle. Ohjelman tavoitteena on monipuolistaa lähiruuan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi, mahdollistaa uusien myynti- ja jakelukanavien kehittymistä sekä nostaa lähiruuan jalostusastetta, parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön, neuvonnan ja tutkimuksen keinoin, kasvattaa lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista, laadullisia kriteereitä ja hankintavaatimuksia, tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä ja lisätä ruuan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta ja näkyvyyttä. Ohjelman tavoitteiden toteuttaminen vaatii koko lähiruokasektorin toimenpiteitä ja yhteistyötä.

Lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet ja tavoitetilat vuoteen 2025

1. Tavoite: monipuolistaa lähiruuan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi, mahdollistaa uusien myynti- ja jakelukanavien kehittymistä sekä nostaa lähiruuan jalostusastetta.

2. Tavoite: parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön, neuvonnan ja tutkimuksen keinoin

3. Tavoite: kasvattaa lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista, laadullisia kriteereitä ja hankintavaatimuksia

4. Tavoite: tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä

5. Tavoite: lisätä ruuan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta ja näkyvyyttä

 

VOIT LUKEA LÄHIRUOKAOHJELMAN TÄÄLTÄ