Yritykset voivat hakea alkuperämerkin pilottivaiheen käyttöoikeutta 22.4.2022 saakka. Merkki lanseerataan näkyvästi syksyllä 2022.

Lue merkistä ja sen käyttöoikeuden hakemisesta

Parasta Pirkanmaalta -alkuperämerkki viestii tuotteen pirkanmaalaisesta alkuperästä ja kertoo kuluttajille tuotteen paikallisuudesta. AhlmanEdu, Pirkanmaan Osuuskauppa, Maa- ja kotitalousnaiset, Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto ovat mukana Pientuottajat yhteistyöllä markkinoille -hankkeen pilottilanseerauksessa.

Merkkiä voivat hyödyntää sekä pirkanmaalaiset alkutuottajat että pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset. Parasta Pirkanmaalta -alkuperämerkki rekisteröidään tavaramerkkinä ja sen käyttö rajataan niille toimijoille, jotka täyttävät merkille asetetut kriteerit.

Alkuperämerkin kriteerit

Parasta Pirkanmaalta -alkuperämerkin kriteerit koskevat tuotteen raaka-aineiden paikallisuutta ja yrityksen kokoluokkaa. Yrityksen on täytettävä myös yleiset laatukriteerit. Merkki myönnetään tuotteelle tai tuoteperheelle. Samalla yrityksellä voi olla useita alkuperämerkittyjä tuotteita.

Päätökset merkin myöntämisistä tekee hallinnoijan nimeämä asiantuntijaraati.

Alueellisuuskriteerit​

​a. Valmistus (1), jalostus (2) ja käsittely (3) tapahtuu Pirkanmaan maakunnassa JA

b. Yhden ainesosan tuote: raaka-aine 100 % Pirkanmaalta, TAI

c. Usean ainesosan tuote: raaka-aineet 75 % Pirkanmaalta, TAI

Tarkentavat ehdot alueellisuuskriteereille:

d. Ellei b tai c ole mahdollista, käytetään suomalaista raaka-ainetta

e. Ellei a2 tai a3 ole mahdollista, käytetään mahdollisimman lähellä sijaitsevaa jalostajaa tai käsittelijää

​Pientuottajakriteeri​

a. Merkkiä voivat käyttää alkutuottajat ja pk-yritykset (<250 hlöä ja <50 m€)​

Yleiset laatukriteerit​

​a. Tuotanto- ja valmistusprosessit ovat jäljitettävissä ja avoimia. Yrityksellä on toimiva omavalvonta.

i. Yrityksen tulee ilmoittaa​ mahdollisista tuotemuutoksista

b. Lainsäädännön yleiset vaatimukset elintarviketuotannossa tulee täyttyä​

Lue merkistä ja sen käyttöoikeuden hakemisesta

Parasta Pirkanmaalta