Pirkanmaan Pientuottajatukku PIETU:n uutiskirjeessä esitellään käynnistyvän tukun toimintaa. Samalla kerrotaan, mitä toiveita ja odotuksia ravintolasektorista nousi esiin Foodwestin kanssa toteutetussa kyselyssä. Päällimmäisenä ajatuksena tuloksista nousi esiin vaatimus laadusta ja toimitusvarmuudesta sekä tarve saada mahdollisimman paljon tietoa raaka-aineiden alkuperästä jo aikaisessa vaiheessa ennen tilausta.

Helpotusta ravintoloiden hankintaan

Ravintolat hankkivat raaka-aineita monia eri kanavia hyödyntäen. Varsinkin kala- ja lihatuotteet pyritään hankkimaan paikallisilta toimijoilta ja niiden tuoma lisäarvo asiakkaalle tunnistetaan. Vahvasti raaka-aineiden paikallisuutta painottavissa ravintoloissa toimitusketjun sirpaleisuus koetaan kuitenkin aikaa vieväksi ja työlääksi. Pientuottajatukun odotetaan tuovan helpotusta tähän, jolloin ravintoloissa jäisi enemmän aikaa itse ruoan valmistukseen ja tuotteiden alkuperästä kertomiseen asiakkaalle. PIETU:n verkkoalusta pyritään rakentamaan mahdollisimman selkeäksi, jotta tuottaja pystyy itse jakamaan tietoa tuotteista ja tilastaan sen kautta. Useilla tiloilla on olemassa toimivat Facebook- tai verkkosivut, jotka voidaan lisäksi linkittää tuote- ja tuottajaprofiileihin alustalla.

Monipuolinen tuotevalikoima ja tuotteiden räätälöinti

Kuten kuluttajat, myös ravintolat edellyttävät riittävän monipuolista tuotevalikoimaa, jotta tilaaminen olisi mielekästä. Kiinnostavimmat raaka-aineet ovat samoja kuin kuluttajien kohdalla – kasvikset, liha, kala ja marjat sekä leipä. Lisäksi valikoimaan haluttaisiin riistaa ja maitojalosteita. Vaikka valikoimalta odotetaan laajuutta, ei PIETU:n tarvitse vastata kaikkiin ravintoloiden tarpeisiin vaan toisen tukun käyttäminen PIETU:n rinnalla koetaan luontevaksi vaihtoehdoksi.

Toimiva logistiikka ja varastonhallinta

Ravintoloilla on enemmän toimipaikkakohtaisia toiveita koskien raaka-aineiden jalostusastetta sekä pakkauskokoja. PIETU pystyy tarjoamaan yhteistyössä Mattila Bros. kanssa räätälöityjä lihajalosteita ravintoloiden toiveisiin ja tarpeisiin. Tavoitteena pietulaisilla on löytää yhteistyökumppani myös kasvisten ja juuresten käsittelyyn ja jatkojalostukseen, jolloin tuotevalikoima vastaisi paremmin suurempienkin ravintoloiden tarpeisiin. Useimmille ravintoloille lähituotteet ovat kuitenkin ennen kaikkea lisäarvoa tuottava elementti, jolloin pienemmätkin pakkauskoot riittäisivät. Ravintolat toivovat saavansa tuoreita tuotteita 1–5 kertaan viikossa toimipaikkaan toimitettuna, suurimmalle osalle kuitenkin riittäisi toimitus 2–3 kertaa viikossa. Hyvin säilyviä tuotteita pystytään varastoimaan PIETU:n keskusvarastolla Ylöjärvellä isompiakin eriä, joten varsinkin niiden kohdalla tuottajien toimitustiheys pystytään pitämään kohtuullisena taaten samalla toimitusvarmuus ravintoloille.

 

Lisätietoja PIETU:sta

[email protected]

Puhelimitse: 050 9112167