”Suomalaisen ruokapolitiikan kaksi kärkeä – tuottavuuden lisääminen ja kestävyys – ovat hankalasti yhteen sovitettavissa. Selkeiden ilmastopoliittisten linjausten puuttuessa vastuu kestävästä syömisestä sälytetään kuluttajan harteille, tarjoamatta kuitenkaan selkeitä suosituksia valintojen tueksi. Toivottavasti uudet ravitsemussuositukset parantavat tilannetta.”

Mikko Jauho ja Minna Santaoja keskustelevat ruokapolitiikan linjoista Versus-lehden verkkoartikkelissa