Regeneratiivinen, tai uudistava maatalous on käytännössä käänteistä ilmastonmuutosta: hiiltä aletaan sitomaan takaisin peltoon. Uudistava maatalous 2020-luvulla ei ole enää marginaalien puuhastelua. Se alkaa näkymään maatalouden investoinneissa, hankkeissa ja koulutuksessa. Tulevaisuuden maatilat hoitavat maaperäänsä uusilla tavoilla ja sitovat siinä samalla valtavan määrän hiiltä.

Sitran ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittama Maaneuvo- / Carbon Action -hanke pyrkii lisäämään kestävää maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä tutkimustiedon ja neuvonnan avulla. Hanke esittää hurjan väitteen: Maaperän eloperäinen aines, kuten hajoavat kasvintähteet ja maaperäeliöiden jäänteet, varastoivat enemmän hiiltä kuin koko ilmakehä ja kaikki kasvit yhteensä!

Viimeisen 150 vuoden aikana planeettamme pintamaa on vähentynyt puolella. Mikäli Carbon Actionin väite pitää paikkansa, maaperän huono kohtelu teollistumisen aikakaudella on isompi mörkö ilmastonmuutoksen taustalla kuin fossiilisten polttoaineiden polttaminen. Puolet planeetan tehokkaimmasta hiilinielusta on poistettu!

Agroekologia on nouseva tieteenala, joka etsii ratkaisuja teollistuneen maatalouden aiheuttamiin ympäristö- ja ruoantuotanto-ongelmiin maailmassa. Agroekologiassa tarkastellaan ihmisen ruokaekologiaa ja ruokajärjestelmien kestävyyden peruskysymyksiä. Tieteenalan ja useiden kestävää maataloutta pitkään kehittäneiden tahojen keskuudessa on määritelty uusi tapa harjoittaa maataloutta: regeneratiivinen maatalous, joka lisää viljelymaan tuottavuutta, vähentää viljelyn päästöjä, lisää ympäristön monimuotoisuutta sekä lisää maatalouden kykyä sopeutua ympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin.

2020-luvun lähtötilanne on haasteellinen: uudistavan maatalouden ja hiilensidonnan konkreettisia toimenpiteitä koulutetaan viljelijöille vähänlaisesti. Kaikki toimenpiteet eivät sovellu kaikille. Vakiintuneet tavat, kalusto ja tukipolitiikka jarruttavat muutoksia. Koko ravinneketju tulisi huomioida. Tarvitsemme ennakkoluulotonta ja avointa yhteistyötä, jotta voimme tarjota maatalousyrittäjille toteutettavissa olevia, konkreettisia, tilatyyppiin ja alueeseen sopivia sekä kannattavuutta lisääviä uudistavan maatalouden toimenpiteitä.

Tässä muutamia esimerkkejä uudistavan maatalouden hankkeista, tekijöistä ja koulutuksista

Pirkanmaan MTK ja ProAgria Länsi-Suomi järjestävät tammikuussa 2020 ensimmäisen regeneratiivista peltojen hoitoa käsittelevän tilaisuuden.

Carbon to Soil / Hiili maahan -hanke tarjoaa tietoa ja työkaluja maaperän elvyttämisestä ja hiilensidonnasta.

Ruotsalaisen Ridgedalen tilan Richard Perkins kouluttaa tiloja ympäri Eurooppaa siirtymään regeneratiiviseen maatalouteen.

Tutkija Galina Kallio tutkii näkymätöntä työtä regeneratiivisessa maataloudessa.

Lempääläläinen Mantereen Tila ja Rekolan tila Kangasalan Raikussa soveltavat uudistavaa maataloutta ja kokonaisvaltaista johtamistapaa menestyksekkäästi.

Suomen Akatemian MULTA-konsortio tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi konsortio edistää ja kokeilee maan kasvukuntoa parantavia, monihyötyisiä regeneratiivisia viljelytoimenpiteitä maatiloilla sekä kehittää taloudellisia ja muita ohjauskeinoja, jotta näitä ratkaisuja otetaan laajasti käyttöön Suomessa ja muualla.

Ennen ja jälkeen uudistavien toimenpiteiden