Lähiruoka lisää suosiotaan ja epidemia on kiihdyttänyt kysynnän kasvua. Yhä useammat haluavat syödä lähiruokaa osana arkisia ruokavalintojaan. Etätyön ja monipaikkaisuuden kasvu vahvistaa trendiä entisestään.

Lähiruokaa on kuitenkin melko vaikea löytää eikä lähiruokayrittäjyys ole helppoa. Vaikka viime kädessä ratkaisut tulevatkin kuluttajilta ja heidän tarpeitaan täyttäviltä yrityksiltä, on kuntapäättäjillä keskeinen rooli lähiruoan, eli pienten tuottajien ja ns. lyhyiden ruokaketjujen tukemisessa. Kysynnän kasvun soisi näkyvän myös lautakunnissa ja kuntastrategioissa.

Poliitikot ovat myös paikallisia suunnannäyttäjiä ja mielipidevaikuttajia. Kansalaisten ostopäätöksiin voi vaikuttaa myös omalla esimerkillä.

Haaste kuntavaaliehdokkaille, koko teksti täällä.

Muutamissa kunnissa onkin mm. rakennettu tai tuettu lähiruoan noutopisteitä, aktivoitu asukasyhdistyksiä pientuotantoon ja tuettu yhteisöviljelyä. Maatalouspolitiikkaa tehdään osin myös kuntatasolla. Tuhannet potentiaaliset tilakeskukset odottavat uusia innovaatioita, kun tuotanto keskittyy: miten kuntapäättäjät voisivat kannustaa innovoimaan lähiruokasektorille ja vahvistamaan aluetaloutta? Julkisissa ruokahankinnoissa, jotka muodostavat 15 % suomalaisten aterioista, voidaan myös lainsäädäntömuutosten ansiosta vahvistaa lähialueiden lyhyitä ruokaketjuja, jos tahtoa löytyy. Vastuulliset hankinnat -kampanjan mukaan suomalaisista 80 %:n mielestä kuntien tulee näyttää esimerkkiä vastuullisilla hankinnoillaan.

Mitä sinun ehdokkaasi näistä asioista ajattelee?

Pirkanmaan Ruokafoorumi kannustaa äänestäjiä haastamaan kunnallisvaalien ehdokkaita miettimään toimenpiteitä lähiruoan kasvavaan kysyntään kunnissa. Haaste ehdokkaille koostuu kolmesta kysymyksestä. Itse haasteen löydät tämän linkin takaa.

1. Miten tuette lyhyitä ruokaketjuja (lähiruokaa) kuntanne päätöksenteossa?

2. Miten kannustatte hyödyntämään tai kehittämään tyhjiä ja vajaakäytöllä olevia maatiloja?

3. Vaikutatko itse ruokavalinnoillasi?

Ahlmanin koordinoima Ruokafoorumi on maakunnallinen verkosto, jonka tehtävänä on tiivistää alan yhteistyötä, lisätä tiedonjakoa ja suunnata päätöksentekoa kohti ruokajärjestelmän uudistumista. Lue lisää Pirkanmaan Ruokafoorumista täältä.

Saat ajankohtaista tietoa Ruokafoorumin toiminnasta tilaamalla Ahlmanin kehittämishankkeiden ”lähiruoka”-uutiskirjeen.