EtusivuMateriaalitTiekarttaLähiruokaohjelma

Vuonna 2011 Kataisen hallitusohjelman toimenpiteisiin kirjattiin luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelma. Tavoitteina oli tuolloin monipuolistaa ja lisätä tuotantoa, kehittää luomuruokaketjua ja nostaa lähiruoan jalostusastetta. Ensimmäinen lähiruokaohjelma on hallituksen ruokapolitiikan tavoitteita tukeva ohjausväline, ja se antoi lähiruoan edistämiselle tavoitteet vuoteen 2020.

Ohjelmassa asetetut lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet ja niitä koskevat tavoitetilat vuoteen 2020:

1. Monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä nostaa lähiruoan jalostusastetta
Tavoitetila 2020:
• lähiruokatuotteiden jalostusaste on noussut, niiden valikoima on monipuolinen ja vastaa asiakkaiden, mukaan lukien ammattikeittiöt, tarpeita
• kuluttajan ja tuottajan vuoropuhelu on luontevaa tuoden lisäarvoa kummallekin osapuolelle
• kuluttajan saatavilla on helposti lähiruokatuotteita. Lähiruokatuotteilla on
useita myyntikanavia, joista tuotteiden tuottaja ja jalostaja löytävät itselleen
parhaiten sopivimmat ja kannattavimmat
• pienten erien logistiikka on kehittynyttä ja mahdollistaa kannattavan ja kestävän liiketoiminnan
• lähiruoka on osa laadukasta matkailutuotetta, tuo lisäarvoa ja kannattavuutta
maakuntien ruoka- ja matkailualan toimijoille ja lisää Suomen houkuttelevuutta matkakohteena

2. Parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan keinoin
Tavoitetila 2020:
• osaamisen taso on noussut lähiruokaketjun kaikilla tasoilla ja asiantuntijapalveluja on saatavilla helposti
• yrittäjien liiketoimintaosaaminen on vahvistunut ja he uskovat tulevaisuuteen
investoiden jatkojalostuskapasiteettiin ja hakevat innokkaasti uusia ratkaisuja
• yrityksiin kohdistuva lainsäädäntö on selkeää ja tukee yritystoiminnan kokonaisvaltaista kehittymistä

3. Kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä
Tavoitetila 2020:
• lähiruoan saatavuus on parantunut ja se on luonnollinen osa julkisia ruokapalveluja. Lähiruoka on huomioitu kuntien hankintastrategioissa ja sitä käytetään ja arvostetaan kaikissa Suomen kunnissa
• tarjontakilpailuihin liittyvät kriteerit ottavat huomioon ravitsemuksen ja
muun laadun rinnalla ympäristön ja kestävän kulutuksen, sesonginmukaisuuden ja tuoreuden

4. Parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia
Tavoitetila 2020:
• lähiruoan tuotanto on keskeinen osa kansallisen omavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaamista
• lähiruoan tuotanto ja jalostus ovat osa kannattavaa tuotantoa yhä useammilla
tiloilla tukien myös pienempien tilojen elinkelpoisuutta

5. Tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä
Tavoitetila 2020:
• valtakunnalliset linjaukset toimivat lähiruokaketjun suunnannäyttäjänä ja
kasvun turvaajana
• kehittämistyö on vaikuttavaa ja sitä tehdään aidossa yhteistyössä lähiruokaketjun eri toimijoiden välillä

6. Lisätä ruoan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta
Tavoitetila 2020:
• lähiruoan ja sen tekijöiden arvostus nousee kuluttajien keskuudessa
• ruokakulttuurimme alueellisine ominaispiirteineen luo vahvaa lisäarvoa koko
ruokaketjulle
• läpi varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmän menevä ruoka- ja ravitsemuskasvatus luo pohjaa koko elämän kestäville ruokavalinnoille

 

Lähiruokaohjelmasta rahoitettuja hankkeita ja työkaluja on koottu Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuille. Tutustu materiaaleihin täältä.

Lähdeaineisto: Maa- ja metsätalousministeriö

 

Tekstin on toimittanut: Jenni Arjoranta