EtusivuMateriaalitNäkökulma, RuokamurrosBio- ja kiertotalous maakuntaliiton innovaatioympäristössä

Pirkanmaan liitossa bio- ja kiertotalous näyttäytyvät monilla tavoin. Liitossa on käynnissä kaksi kansainvälistä bio- ja kiertotaloushanketta: BSR Stars S3 sekä SCREEN. BSR Stars S3 -hankkeessa pyritään vahvistamaan bio- ja kiertotaloutta Itämeren alueella, lisäämään yritys- ja tutkimuspuolen yhteistyötä sekä edistämään yritysten kansainvälistymistä. Kiertotalouteen keskittyvässä SCREEN–hankkeessa on tavoitteena alueellisten ja alueiden välisten kiertotalousverkostojen syntyminen, paikallisten kärkihankkeiden vauhdittaminen sekä kiertotalouden yhteisten kehittämistyökalujen käyttö ja jalkauttaminen.

Pirkanmaan liitto vastaa myös uudesta Pirkanmaan ympäristöohjelmasta yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa ja ohjelman teemaryhmissä bio- ja kiertotalous on tunnistettu Pirkanmaan mahdollisuuksiksi. Samaan aikaan päivitetään Pirkanmaan maakuntastrategiaa maakuntaohjelmaksi ja siinä yhteydessä laaditaan Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategia. Odotettavaa on, että bio- ja kiertotalous näyttäytyvät myös niissä vahvoina teemoina.

Pirkanmaa tavoittelee resurssitehokasta ja vähähiilistä tulevaisuutta. Bio- ja kiertotalous voivat tarjota ratkaisun kohti uutta ja kestävämpää, elinvoimaista Pirkanmaata.

Kiertotaloudessa ideana on siirtyä perinteisestä valmista – käytä – hävitä -mallista useamman kierron malliin. Pois heittämisen sijaan tuotteiden, materiaalien ja jätteiden arvo pyritään säilyttämään korjaamisen, uudelleenkäytön, uudelleenvalmistuksen ja tehokkaan kierrätyksen kautta niin, että jätteiden syntyminen ja materiaalien hukkaaminen minimoidaan. Kiertotalouden suurimmat potentiaalit löytyvät konepaja- ja metsäteollisuudesta, ruokahävikin vähentämisestä, jakamistaloudesta ja second-hand markkinoista sekä kiinteistökannan käyttöasteen kasvattamisesta.

Pirkanmaalta löytyy vahvaa osaamista kiertotalouden saralla. Tänne on sijoittunut monipuolista, toimialoja läpäisevää ja kiertotaloutta vahvistavaa yritystoimintaa sekä laaja-alaista tutkimusosaamista. Rakenteilla on lisäksi kaksi bio- ja kiertotalouteen keskittyvää yrityspuistoa sekä kiertotalouden periaatteiden pohjalta suunniteltava asuinalue aivan Tampereen ydinkeskustan kupeeseen.

Kiertotalouden rinnalla puhutaan myös biotaloudesta, vaikka kiertotalouden ajatellaan usein sisältävän myös biologiset kierrot. Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja ruoan, tuotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen. Sen avulla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, lisätä omavaraisuutta, vähentää monimuotoisuuden köyhtymistä sekä ehkäistä ilmastonmuutosta. Biotalous työllistää Pirkanmaalla melkein 30 000 ihmistä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa, elintarviketeollisuudessa, paperi- ja puutuoteteollisuudessa, rakentamisessa ja kemianteollisuudessa.